Rugăciune pentru vrăjmași, aduce ocrotire si izbavire de dusmanii cei vazuti si nevazuti.

Rugăciune pentru vrăjmași

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, Cel Unul născut din Tatăl, mai înainte de veci, care de bunăvoie ai primit moartea pe cruce pentru mântuirea neamului omenesc și ca un mielușel fără de glas împotriva celui ce-l înjunghie, așa nu Ți-ai deschis gura; căci pe cruce fiind răstignit între cei doi tâlhari și batjocoririle de la cei potrivnici primind, spre cer Ți-ai ridicat ochii și cu bunătate Te-ai rugat:

Părinte! Iartă-i pe ei, că nu știu ce fac!

Tu, Doamne, ne-ai învățat să nu stăm împotriva celui rău și ai zis:

De te va lovi cineva peste obrazul cel drept, întoarce-I și pe cel stâng.

Asemenea Tu ne-ai poruncit zicând:

Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă  și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Părintelui vostru Cel din ceruri, că El răsare soarele Său peste cei buni și peste cei răi și plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți.

Tu Însuți, întru tot bunule Împărate, caută spre mine, nevrednicul Tău rob și dă-mi tărie, ca să nu mă mânii împotriva vrăjmașului meu și să nu-i întorc lui loviturile cu răzbunare, că a Ta este răzbunarea, precum grăiește Scriptura; iar nouă, făpturilor celor după chipul și asemănarea Ta, ne-ai poruncit Tu Însuți să nu apună soarele peste mânia noastră și daruri la sfintele Tale altare să nu ducem până nu ne vom fi împăcat mai întâi cu cei în neînțelegeri cu noi!

Tu, deci, care în luminoasa și sfânta rugăciune “Tatăl nostru” ne înveți să ne rugăm zicând “și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”, ajută-mi mie, Doamne, ca, potrivit cuvintelor Tale, să răsplătesc cu bine celor ce mă urăsc, celor ce mă vatămă și celor ce mă prigonesc.

Dă-le, Doamne, pacea Ta, luminează-le mintea, curățește-le inima și o mlădiază, ca să-și vadă greșelile și să se căiască de nedreptățile lor! Nu-i lăsa pe ei, Doamne, în rătăcire și în păcat!

Trimite-le lor binecuvântarea Ta, ca să se întoarcă și să se mântuiască și să fie vii întru împărăția Ta!

Iar mie, Stăpâne, dăruiește-mi duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, pentru ca în pace și cu bucurie pururea să grăiesc către Tine unele ca acestea:

Iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Amin!

Articolul precedentSpune rugăciunea aceasta și nu te mai teme de nimic: „Cruce sfântă, culcă-mă, Cruce sfântă, scoală-mă, Înger sfânt, păzeşte-mă, Doamne, miluieşte-mă!”
Articolul următorRugăciunea mamei pentru copii: Spusă din toată inima – protejează, ajută și sfințește viața copiilor!
Pasionată de bucătărie, postez pe acest site zilnic rețete pe care le incerc sau le-am incercat de-a lungul timpului. Imi face de fiecare dată o deosebită plăcere să discut cu membrii comunității, deci dacă vrei sa ma intrebi ceva, nu ezita să-mi scrii pe email sau facebook.